Razpis za vpis v študijske programe na UL FGG š. l. 2016/2017

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljen Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017 (dosegljivo na naslednji povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ ).

Vse kar vas zanima o študijskih programih na UL FGG, najdete na uradni spletni strani UL FGG pod Študijski programi ali pa nam pišite na e-naslov: referat@fgg.uni-lj.si .

Več...


POMEMEBNO OBVESTILO ZA VSE NEKDANJE ŠTUDENTE STARIH (PREDBOLONJSKIH) ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Nekdanji študenti starih (predbolonjskih) študijskih programov, ki so prekinili študij, in ga ne bodo zaključili do 30. septembra 2016, se lahko prijavijo po merilih za prehode: Prehodi_2016-2017.pdf .

Prijava za nadaljevanje študija se izteče v petek 16. septembra 2016.