Pouk v torek, 3. maja 2016

Obveščamo vas, da bo v torek, 3. maja 2016, pouk tekel po ponedeljkovem urniku, tudi s prostimi terminom med 8. in 10. uro, namenjenim nadomeščanju ali kolokvijem. V letnem semestru tekočega študijskega leta je namreč 15 polnih tednov, a le 14 ponedeljkov in 16 torkov.


Razpis za vpis v študijske programe na UL FGG š. l. 2016/2017

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljen Razpis za vpis za študijsko leto 2016/2017 (dosegljivo na naslednji povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/ ).

Vse kar vas zanima o študijskih programih na UL FGG, najdete na uradni spletni strani UL FGG pod Študijski programi ali pa nam pišite na e-naslov: referat@fgg.uni-lj.si .

Več...